Wonen in
het Sphinxkwartier:
voor jonge mensen van
alle leeftijden

Of je nu 11, 28, 43 of 74 bent:
als bewoner ben je helemaal op je plek in het Sphinxkwartier.