menu sluit

 Een bijzonder woonproject    tussen de Maastrichtse binnenstad en het nieuwe Frontenpark

Sphinx Zuid B.V., een samenwerking van 3W real estate en RO groep, realiseert een nieuw woonproject tussen de Maastrichtse binnenstad en het nieuwe Frontenpark. Om precies te zijn: het woonproject komt tot stand op het terrein waar sinds 1834 aardewerkfabriek Sphinx was gevestigd. In het gebied van het Eiffelgebouw, de Timmerfabriek en het Landbouwbelang is nog een andere belangrijke stadsontwikkeling gaande. Daarin speelt onder meer gastronomie in het Bassin een belangrijke rol, evenals cultuur in de Muziekgieterij en Lumière Cinema. En dán is er nog The Student Hotel Maastricht.

"Het is best wel apart
dat we dit op deze manier samen doen, maar het voelt gewoon goed."

Piet Joosten, RO groep

Vrije woongebied binnenstad is ingevuld

Grootschalige woningbouw in de binnenstad van Maastricht komt weinig meer voor. Het laatste grote project dateert alweer van enige decennia geleden, toen werd begonnen aan de nieuwe wijk Céramique op het voormalige fabrieksterrein van die andere grote aardewerkfabrikant. Met de 150 woningen die binnenkort worden gebouwd in het Sphinxkwartier, is het laatste beschikbare vrije woongebied van de binnenstad ingevuld. Uiteindelijk worden in het Sphinxkwartier 380 woningen gerealiseerd. Samen met de gemeente Maastricht heeft Sphinx Zuid B.V. een plan uitgewerkt voor een bijzonder woonconcept dat inspeelt op de wensen van de markt. In augustus 2018 gaat de eerste schop de grond in, in de zomer van 2020 moeten de laatste woningen zijn opgeleverd.

 

Gedeelte ambitie om iets speciaals neer te zetten

Sphinx Zuid B.V. is het bedrijf dat ontwikkelaars RO groep en 3w real estate voor dit project hebben opgericht. ’Het is best wel apart dat we dit op die manier samen doen, maar het voelt gewoon goed’, zegt Piet Joosten, directeur van de RO groep. ’We vullen elkaar aan en hebben dezelfde ambitie om iets speciaals neer te zetten. Ik zou bijna zeggen, iets on-Maastrichts in de zin van verrassend.’ Dat onderschrijft Jaco Meuwissen, directeur van 3W real estate. ’Daar komt bij dat we beiden een goede relatie hebben met de twee beleggers in dit project, Syntrus Achmea en Primevest. Zij hebben de huurwoningen gekocht. Dat biedt garanties voor het welslagen van dit project. Daarom kunnen we vanaf september 2018 ook onafgebroken doorwerken en daardoor garanderen dat de woningen in 2020 klaar zijn.’

Piet_en_Jaco
Diversiteit woningen sluit aan bij wensen brede doelgroep

De projectslogan ’Voor jonge mensen van alle leeftijden’ is veelbetekenend. ’De doelgroep bestaat uit al die mensen die houden van de dynamiek van een stad en die dicht bij het centrum willen wonen’, vertelt Piet Joosten. ’Dat zijn zowel young professionals en jonge gezinnen als oudere mensen die willen genieten van het goede leven in deze stad. De diversiteit van de woningen sluit naadloos aan bij de wensen van deze brede doelgroep. Het aanbod bestaat uit ruime appartementen, luxe penthouses en mooie stadswoningen met tuin. De straten zijn autovrij en de bewoners kunnen gebruikmaken van een eigen ondergrondse parking. Het Sphinxkwartier bevindt zich in een stoere industriële omgeving. Daar straalt de charme vanaf. Daarom willen we een aantal overblijfselen uit de vroegere industriële periode koesteren. Je zult het verleden straks blijven zien.’

 
Internationaal karakter 

Het Sphinxkwartier krijgt langzaam maar zeker een internationaal karakter. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de vele nationaliteiten die in The Student Hotel Maastricht verblijven. Evenals Céramique zal het Sphinxkwartier worden bewoond door een mix van nationaliteiten. De namen van de gebouwen refereren aan de serviesseries die in de jaren 50-60 werden geëxporteerd naar alle werelddelen. Ook hierdoor wordt het internationale karakter van het nieuwe woongebied onderstreept.